Terug Andere

2024_VB_00362 - Stadsbestuur Oostende - Wijziging Arbeidsreglement Stad Oostende - Goedkeuring

2024_CBS_02648 - Stadsbestuur Oostende - Wijziging Arbeidsreglement Stad Oostende - Goedkeuring

2024_VB_00302 - Stadsbestuur Oostende - Wijziging Arbeidsreglement Stad Oostende - Goedkeuring

2024_CBS_02149 - Stadsbestuur Oostende - Wijziging Arbeidsreglement Stad Oostende - Goedkeuring

2024_GR_00064 - Kinderacties - Opheffing bestaand en aanvaarden nieuw reglement voor de inrichting van een speelstraat - Goedkeuring

2024_GR_00040 - Deeltijds kunstonderwijs : Conservatorium aan Zee en Kunstacademie aan Zee - Arbeids-en Evaluatiereglement Deeltijds Kunstonderwijs Oostende - aanpassingen - Goedkeuring

2024_GR_00041 - Deeltijds kunstonderwijs : Conservatorium aan Zee en Kunstacademie aan Zee - Academiereglement deeltijds kunstonderwijs - aanpassingen - Goedkeuring

2024_GR_00042 - Prins en Prinses Carnaval van Oostende - Prins en Prinses Carnaval 3de leeftijd van Oostende - aanpassing reglement - Goedkeuring

2024_GR_00035 - Jeugd - Jeugdacties - Reglement ontwerpwedstrijd 'De skate van Ensor' - Goedkeuring

2023_GR_00384 - Sociale Economie - Ondersteuning Sociale Economie Stad Oostende 2024 - Wijziging subsidiereglement en Projectoproep 2024 - Goedkeuring

2023_GR_00380 - Ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - voorlopige vaststelling - Goedkeuring

2023_GR_00305 - Begraafplaatsen - Stedelijk reglement op de grafvergunningen - Wijziging - Goedkeuring

2023_GR_00297 - Oostende Fonkelt 2023-2024 - Reglementen kerstversieringswedstrijd - Goedkeuring

2023_GR_00237 - Prins en Prinses Carnaval van Oostende - Prins en Prinses Carnaval 3de leeftijd van Oostende - reglement - Goedkeuring

2023_CBS_03908 - Sport - Sportpark De Schorre en Mr. V-Arena - wijziging tariefreglement FARYS ov - Kennisneming

2023_GR_00200 - Huwelijksplechtigheden - Aanpassing Reglement betreffende huwelijksplechtigheden en goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. huwen op Zeilschip Mercator - Goedkeuring

2023_GR_00160 - Ontvangst sportkampioenen - geschenk - organisatie wedstrijd 'ontwerp beeld naar aanleiding van sportieve prestaties' en wedstrijdreglement - Goedkeuring

2023_CBS_02793 - Tweejaarlijkse poëziewedstrijd 2023-2024 - engagementsverklaringen en vergoedingen juryleden en aangepast reglement - Goedkeuring

2023_GR_00083 - Dienst Onderwijs en Maatschappij - Flankerend onderwijsbeleid - Reglement Onderwijscheques - Opheffing - Goedkeuring

2023_RMW_00012 - Reglement onderwijscheques - goedkeuring - Goedkeuring - Goedkeuring

2023_CBS_01079 - Tweejaarlijkse poëziewedstrijd 2023-2024 - aangepast reglement en engagementsverklaringen juryleden - Goedkeuring

2023_CBS_00533 - Tweejaarlijkse poëziewedstrijd 2023-2024 - reglement - Goedkeuring

2022_RMW_00047 - Financiën - Reglement OCMW niet-fiscale vorderingen - Goedkeuring

2022_GR_00379 - Financiën - Reglement Stad niet-fiscale vorderingen - Goedkeuring

2022_GR_00378 - Financiën - Reglement Stad fiscale vorderingen - Goedkeuring

2022_GR_00360 - Begraafplaatsen - Stedelijk reglement op de grafvergunningen - Wijziging - Goedkeuring

2022_GR_00359 - Reglement betreffende huwelijksplechtigheden - Aanpassingen - Goedkeuring

2022_GR_00298 - Oostende Fonkelt - Reglementen kerstversieringswedstrijd - Goedkeuring

2022_GR_00182 - Deeltijds kunstonderwijs : Conservatorium aan Zee en Kunstacademie aan Zee - Arbeids-en Evaluatiereglement Deeltijds Kunstonderwijs Oostende - Goedkeuring

2022_GR_00200 - Stedelijke verordening met betrekking tot activiteiten verbonden aan handelszaken en ondernemingen - Wijziging - Goedkeuring

2022_GR_00167 - Begraafplaatsen - Stedelijk reglement op de grafvergunningen - Wijziging - Goedkeuring

2022_RMW_00006 - directie Publiekszaken - Contactcenter team Meldpunt - Reglement betreffende het Meldpunt - Goedkeuring

2022_GR_00125 - Reglementen m.b.t. diverse tegemoetkomingen voor personen met een beperking’ - Opheffing - Goedkeuring

2022_GR_00086 - Stedelijk reglement inzake machtiging standplaatstaxi - Wijziging - Stedelijke verordening betreffende de taxidiensten - Wijziging - Goedkeuring

2022_GR_00077 - Reglement rond de toegang tot de voetgangerszones en autovrije en autoluwe gebieden - Aanvaarding - Goedkeuring

2022_GR_00087 - directie Publiekszaken - Contactcenter team Meldpunt - Reglement betreffende het Meldpunt - Goedkeuring

2022_GR_00078 - Juridische Zaken en Bestuurszaken - Orde en veiligheid - Maatregelen naar aanleiding van Covid-19 - Bekrachtiging

2022_CBS_01346 - Wedstrijd stadsfotograaf 2021-2022 - aanpassing wedstrijdreglement - Goedkeuring

2022_GR_00050 - Stedelijke verordening betreffende huurkoetsen - wijziging - Goedkeuring

2022_GR_00034 - Juridische Zaken en Bestuurszaken - Orde en veiligheid - Maatregelen naar aanleiding van Covid-19 - Kennisneming

2022_GR_00015 - Juridische Zaken en Bestuurszaken - Orde en veiligheid - Maatregelen naar aanleiding van Covid-19 - Kennisneming

2022_GR_00022 - Stedelijke Verordening betreffende Orde en Veiligheid - Wijziging - Goedkeuring

2021_GR_00404 - Stedelijke verordening met betrekking tot activiteiten verbonden aan handelszaken en ondernemingen - Aanvaarding - Stedelijke verordening betreffende het privatief gebruik van het openbaar domein - Wijziging - Stedelijke verordening met betrekking tot de activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein - Opheffing - Goedkeuring

2021_GR_00399 - Juridische Zaken en Bestuurszaken - Orde en veiligheid - Maatregelen naar aanleiding van Covid-19 - Kennisneming

2021_GR_00376 - Bestuurszaken - Orde en veiligheid - Maatregelen naar aanleiding van Covid-19 - Bekrachtiging

2021_GR_00333 - Bestuurszaken - Orde en veiligheid - Maatregelen naar aanleiding van Covid-19 - Bekrachtiging

2021_CBS_05038 - Onderwijs - Flankerend onderwijsbeleid - Afwijking op toepassing reglement laptopcheques - Goedkeuring

1 tot 47 van 47 resultaten