Terug Subsidie, premie, erkenning

2024_GR_00034 - Sociale Economie & Tewerkstelling - Ondersteuning Individuele Tewerkstelling langdurig Werklozen - Subsidiereglement - Wijziging - Goedkeuring

2023_GR_00351 - Straat- en wijkactiviteiten - Nieuw reglement - Goedkeuring

2023_GR_00303 - Departement Mens - Directie Zorg - Coördinatie kinderopvang - - Aanpassing van het subsidiereglement voor het betaalbaar maken van niet-inkomensgerelateerde plaatsen - Goedkeuring

2023_GR_00127 - Subsidiereglement 'Aankoop van (potentieel) ecologisch waardevolle terreinen natuurgebied door milieu- en natuurverenigingen' - Vaststelling - Goedkeuring

2023_GR_00081 - Jeugd - Jeugdwerkinitiatieven - Reglement jeugdwerkinitiatieven - Goedkeuring

2022_GR_00403 - Sport - Subsidiereglement clubwerking Oostendse sportverenigingen - Wijziging reglement - Goedkeuring

2022_GR_00388 - Sociale Economie - Ondersteuning Sociale Economie Stad Oostende 2023 - Subsidiereglement en Projectoproep - Goedkeuring

2022_GR_00222 - Sociale Economie & Tewerkstelling - Ondersteuning Individuele Tewerkstelling langdurig Werklozen - Subsidiereglement - Goedkeuring

2022_RMW_00008 - Mobiliteits- en ondersteuningspremie voor personen met een beperking - Reglement - Goedkeuring

2022_GR_00070 - Departement Mens - Directie Zorg - Coördinatie kinderopvang - Subsidiereglement voor startende en bestaande kinderopvanginitiatieven & Subsidiereglement voor het betaalbaar maken van niet-inkomensgerelateerde plaatsen - Aanpassing van de subsidiereglementen - Goedkeuring

2022_CBS_01707 - Werkingssubsidie seniorenverenigingen SARO werkjaar 2021 - Uitzondering op subsidiereglement seniorenverenigingen werkjaar 2021 - Goedkeuring

2021_GR_00353 - Sociale Economie - Ondersteuning Sociale Economie Stad Oostende 2022 - Subsidiereglement en Projectoproep - Goedkeuring

1 tot 12 van 12 resultaten